4 October 2023

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 26/07/2023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 26/07/2023 เชื่อมต่อ Lazada จัดการระบบการขายง่ายขึ้น สร้างเอกสารพร้อมบันทึกบัญชีอัตโนมัติ เพิ่มการนำเข้าข้อมูลจาก TikTok Shop รองรับการขาย ช่วยแม่ค้า TikTok ทำบัญชีสะดวกขึ้น เชื่อมต่อ Lightwork ระบบ …