3 December 2023

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.110

การอัปเดตฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ในเวอร์ชั่น V 2.110 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้น ดังนี้ การยืนยันตัวตน พร้อมเชื่อมต่อ Matchlink สามารถแก้ไขรายการที่กระทบยอดธนาคารไปแล้วได้ครั้งละหลายรายการ การสร้างเอกสารโดยการนำเข้าไฟล์ Excel สามารถระบุกลุ่มจัดประเภทได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การยืนยันตัวตน พร้อมเชื่อมต่อ MatchLink สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของกิจการด้วยสัญลักษณ์ verified ต่อท้ายชื่อกิจการ พร้อมการสมัครสมาชิก …