3 December 2023

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 06/2023 (ครั้งที่ 1)

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 14/06/2023 ดูงบกระแสเงินสดเพื่อประกอบการวางแผนธุรกิจได้สะดวกขึ้นด้วยฟังก์ชั่นใหม่ใน New PEAK เพิ่มศักยภาพการบริหารด้วยฟังก์ชั่นรายงานผู้บริหาร (Executive Summary) คำนวณและแสดงอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตโนมัติ ประหยัดเวลาในการทำงานยิ่งขึ้น พัฒนาการเชื่อมต่อระบบหลังบ้าน Shopee (API) …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.111

การอัปเดตฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ในเวอร์ชั่น V 2.111 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้น ดังนี้ คุมเอกสารด้วยข้อความ หรือตัวเลขได้ตามต้องการ เพิ่มตัวเลือกการส่งอีเมลได้ว่าจะให้ลูกค้า Re-ply ถึงอีเมลผู้ส่ง หรืออีเมลกลางของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุมเอกสารด้วยข้อความ หรือตัวเลขได้ตามต้องการ นอกจากเอกสารจะมีการแสดงเลขที่เอกสารแล้ว ยังสามารถตั้งค่าให้เอกสารแสดงข้อความ หรือเลขที่เพื่อเพิ่มการควบคุมประเภทเอกสาร โดยใช้สำหรับอ้างอิงการจัดทำตามนโยบายการบัญชีของบริษัทขนาด Enterprise 1. …

4 ประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาในการเลือกโปรแกรมบัญชี

ในฐานะผู้ประกอบการ การจัดการการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจคุณ หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการได้ดียิ่งขึ้น คือ การใช้ ‘โปรแกรมบัญชี’ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ช่วยให้การจัดการทางบัญชีและการเงินนั้นสามารถทำได้แบบอัตโนมัติ ทั้งการสร้างเอกสารทางธุรกิจต่างๆ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี หรือบันทึกค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีใดนั้นอาจไม่ใช่เรื่องที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ถนัดมากนัก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีมาก่อน ในบทความนี้ เราจะช่วยขยายมุมมองในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจของคุณ 4 ประโยชน์การใช้โปรแกรมบัญชี เพราะงานบัญชีเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ กิจการจึงควรมีการวางแผนบริหารจัดการงานบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมบัญชีนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยโพสต์นี้ PEAK ได้สรุป …