3 December 2023

วิธีตั้งค่าการแสดงลายเซ็นและตราประทับในลิงค์เอกสาร (S017)

โปรแกรมบัญชี PEAK ช่วยให้คุณออกเอกสารซื้อ-ขาย ได้ง่ายๆ โดยสามารถใส่ลายเซ็นและตราประทับในเอกสาร ออกได้ทั้งรูปแบบ PDF และ Link เพื่อนำส่งคู่ค้าอย่างมีมาตรฐาน