3 December 2023

บันทึกปรับปรุงภาษีขาย – ภาษีซื้อ (Adjustment Tax) (A004)

วิธีบันทึกปรับปรุงภาษีขาย – ภาษีซื้อ     Case 1: กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ในเดือนที่ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแก่กรมสรรพากร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เดือนพ.ย. 25XX กิจการค้าขายสินค้าไปทั้งสิ้น 120,000 บาท และซื้อสินค้ามาเพื่อขายจำนวน 80,000 บาท การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็น ดังนี้ ภาษีขาย       …

ตรวจสอบรายการลงบัญชีที่มีข้อผิดพลาด (Check Transactions) (A002)

วิธีนี้เป็นการเช็ครายการที่เราได้ลงรายการไว้ ในหน้า รายรับ และรายจ่าย ที่จะเชื่อมโยงมาถึงการลงบัญชี  ที่ทำให้ด้าน Dr. และ Cr. ไม่เท่ากัน เราสามารถตรวจสอบนรายการได้ดังนี้ ให้เข้าไปที่หน้าบัญชี จากนั้น กำหนดวันที่ จากวันที่เราสร้างเอกสาร จนถึงวันที่เราต้องการตรวจสอบ แล้วติ๊กที่ช่องรายการที่ควรได้รับการตรวจสอบ แล้วกดค้นหา เมื่อมีรายการผิดพลาด ให้กดเข้าไปที่เอกสาร เมื่อเปิดเอกสารขึ้นมาแล้ว จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้ทำการกดที่เครื่องหมายกากบาท เสร็จแล้ว กดบันทึกหรืออนุมัติรายการ …

บันทึกการชำระภาษีตาม ภ.พ.30 (A011)

เมื่อทำการ สร้างแบบภาษีภ.พ.30  มียอดภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ดังนั้น เราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร เมื่อมีการชำระเงินค่าภาษีให้กับกรมสรรพากรแล้ว ขั้นตอนต่อมาให้บันทึกการจ่ายเงินให้กับกรมสรรพากร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี >> รายงานภาษี ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเลือกรายงานภาษี จะมีรายการภ.พ.30 ขึ้นสถานะรอชำระ ให้เลือกงวดภาษีที่ทำการจ่ายเงินให้กับกรมสรรพากร ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดที่งวดภาษี ระบบจะให้กรอกวันที่ จำนวนเงิน ช่องทางการจ่ายชำระเงินให้กับกรมสรรพากร …

Void รายการสินทรัพย์ (Void Fixed Asset) (A008)

วิธีการ Void รายการในกลุ่มสินทรัพย์ เป็นการ Void รายการสินทรัพย์ที่มีการบันทึกซ้ำหรือบันทึกไม่ถูกต้อง ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้1. กรณีที่บันทึกซื้อสินทรัพย์2. กรณีที่บันทึกสินทรัพย์ยกมา กรณีที่ 1 กรณีที่บันทึกซื้อสินทรัพย์ขั้นตอนที่ 1 : เข้าที่หน้าสินทรัพย์ โดยกดคลิกที่หน้าบัญชี >> เลือกสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 2 : กดคลิกรายการกลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการ …

บันทึกรายการส่งเสริมการขาย (R037)

การบันทึกรายการส่งเสริมการขายกรณีการให้สินค้า/บริการ กับคู่ค้าเป็นการตอบแทน และให้ระบบตัดสต๊อกสินค้า สามารถบันทึกรายการได้ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 : การออกใบกำกับภาษีสำหรับการให้ของแถมออก 1.1. สร้างใบกำกับภาษีเข้าไปที่รายได้ >ใบเสร็จ/บันทึกรายรับ เลือกผู้ติดต่อ เลือกสินค้าที่เราจะส่งให้คู่ค้า เปลี่ยนบัญชีของรายได้การขายสินค้าที่ปกติจะเป็นเลข “41xxxx” ให้ระบุเป็น “บัญชีพัก(999999)” แล้วเปลี่ยนคำอธิบาย เพิ่มคำว่า “ส่งเสริมการขาย” หลังจากนั้น ใส่จำนวนและราคาตามปกติ ในช่องทางการรับชำระเงิน ให้กดเลือก “+เพิ่มค่าธรรมเนียม/หรือรายการปรับปรุงอื่น” …

อนุมัติรายการสมุดรายวันทั้งหมด (A032)

รายการที่สร้างไว้ในหน้ารายรับ และรายจ่าย ระบบจะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติและส่งข้อมูลไปยังหน้าสมุดรายวัน จะอยู่ในช่องสถานะ รอตรวจสอบ จะยังไม่ย้ายเข้าในเล่มบัญชีนั้นๆ ถ้ายังไม่กดอนุมัติรายการ รายการรอตรวจสอบทั้งหมด ถ้าไม่ต้องการตรวจสอบและอนุมัติรายการที่ละรายการ สามารถทำการติ๊กทั้งหมดแล้วอนุมัติได้เลย ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่หน้าบัญชี >> สมุดรายวัน >> ดูทั้งหมด ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่แท็บรอตรวจสอบ เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติถ้าต้องการอนุมัติทั้งหมดให้ที่คลิ๊กที่ช่องแรกบนสุด จากนั้นคลิกที่อนุมัติรายการทั้งหมด หากระบบแจ้งเตือน ให้คลิกเข้าไปที่เลขที่เอกสารนั้น และตรวจสอบผังบัญชีว่ามีการลงครบถ้วนไหม …