9 March 2021

งบการเงินบอกอะไรของบริษัทบ้าง

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 กำหนดให้เจ้าของบริษัทต้องจัดให้มีการทำบัญชีและนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประกันภัยธุรกิจจำเป็นแค่ไหนสำหรับ SMEs

ธุรกิจย่อมเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน ความผิดพลาด สิ่งที่ไม่ได้คาดคิด อันเป็นความเสี่ยงในการดำเนินกิจการ ประกันภัยธุรกิจจำเป็นแค่ไหนสำหรับ SMEs

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนจดทะเบียนบริษัทครั้งแรก

คนที่จะทำธุรกิจส่วนตัว นอกจากจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องความรู้, ความต้องการของตลาด, คู่แข่ง, กฎหมายและภาษี สิ่งที่ต้องเตรียมตัวด้วยคือการจดทะเบียนบริษัท

ทำธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท ควรใช้ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่

การทำธุรกิจไม่ว่ารูปแบบใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อมของเจ้าของธุรกิจ การเลือกรูปแบบธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป ทั้งในเรื่องการเสียภาษี การจัดทำบัญชี กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความน่าเชื่อถือ ภาระหน้าที่ของผู้บริหาร ความรับผิดต่อหนี้สินของกิจการ ไปจนถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน การประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคลเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการประกอบธุรกิจที่หวังผลต่อการเติบโตในอนาคต การจดทะเบียนนิติบุคคลถือป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างเป็นทางการ การจดทะเบียนนิติบุคคลมีกี่แบบ และต่างกันยังไง การจดทะเบียนนิติบุคคล สามารถทำได้ 3 รูปแบบดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งหุ้นส่วนทุกคนร่วมกันรับผิดชอบในหนี้สินแบบไม่จำกัดจำนวนแต่อาจตกลงให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนได้ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 …

โครงการคนละครึ่งกับเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าต้องรู้

ผ่านไปถึงสองเฟสแล้วสำหรับโครงการคนละครึ่ง ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับประเทศของภาครัฐที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

Startup และ SMEs ต่างกันอย่างไร

ช่วงนี้ธุรกิจ Startup มาแรง ด้วยกระแสซีรีส์เกาหลีเรื่อง Startup ทำให้ Startup มีการพูดถึงมากขึ้น ซึ่งการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ได้มีแค่ Startup แต่ยังมี SMEs ด้วย

5 เทคนิคการจัดการภาษีของ SMEs

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ ภาษีถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ ที่ต้องคำนึงถึงในการดำเนินธุรกิจ เพราะเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น อัตราภาษีก็เปลี่ยนไป

ทำธุรกิจส่วนตัวต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

การมีธุรกิจส่วนตัวเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนที่อยากมีอิสรภาพทั้งทางการเงินและเวลา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance)

รูปแบบธุรกิจแบบไหนเสี่ยงกรมสรรพากรตรวจสอบ

สิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจมีความกังวลประการหนึ่ง คือ การที่ธุรกิจจะถูกตรวจสอบภาษีจากกรมสรรพากร

วิธีการคำนวณต้นทุนขาย ก่อนตั้งราคาขายให้คุ้ม

ผู้ประกอบการหลายรายประสบกับภาวะการขาดทุนโดยไม่รู้ตัว เพราะไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าที่ขาย ดังนั้นการทราบต้นทุนขายจึงเป็นสิ่งสำคัญ