5 December 2020

5 เหตุผลที่คนทำธุรกิจหันมาใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน โปรแกรมสำเร็จรูปมีส่วนช่วยในการทำบัญชีของธุรกิจ โดยเฉพาะโปรแกรมบัญชีออนไลน์

เลือกสำนักงานบัญชีอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

การปิดบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องทางบัญชีและภาษี จำเป็นต้องมีนักบัญชีลงนามรับรองงบการเงินและรายงานภาษีประจำปีตามกฎหมาย การจ้างสำนักงานบัญชีจึงมีความสำคัญ

3 ธุรกิจมาแรงในยุค New Normal

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมาก ทั้งในเรื่องการติดต่อทางกายภาพ การบริโภค การสื่อสาร และการดูแลสุขภาพ โดย New Normal มีผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป

แม่ค้าออนไลน์จ๋า เปลี่ยนจากภาษีธรรมดาเป็นภาษีเหมาจ่ายไหม

แม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายคงเคยได้ยินว่า “เมื่อมีรายได้ก็ต้องเสียภาษี ”แต่หลายคนไม่ทราบว่าตัวเองมียอดขายหรือรายรับที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีหรือยัง

ธุรกิจควรปรับตัวอย่างไรให้ได้ไปต่อในยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

Digital Transformation เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงบริการหรือธุรกิจ โดยการแทนที่กระบวนการการทำงานแบบเดิม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

e-Withholding Tax คืออะไร ทำไมคนใช้งานถึงไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

E-Withholding Tax เป็นหนึ่งบริการในรูปแบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาตอบโจทย์ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการการหักภาษี ณ ที่จ่ายในช่วงเวลานี้

อย่าเพิ่งกู้เงินทำธุรกิจ ถ้ายังทำบัญชีไม่เป็น

การทำบัญชี คือ การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างมีระบบ การบันทึกตัวเลขทางบัญชีที่ครบถ้วนถูกต้องทำให้เจ้าของธุรกิจเห็นตัวเลขในงบการเงิน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพของธุรกิจ

ทำไมคนธุรกิจยุคใหม่ถึงใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องได้รับข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

ขอสินเชื่อ SMEs ทำไมไม่ควรมองข้าม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ต้องกังวลถ้าอยากลงทุน ขยายกิจการ เพราะกรมพัฒนาธุรกิจเป็นหน่วยงานของรัฐพร้อมช่วยส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs

กรมทรัพย์สินทางปัญญาช่วยเหลือ SMEs อย่างไรได้บ้าง

ปัจจุบันการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือออกแบบสิ่งต่างๆ นับเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีค่า และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ