14 June 2021

อัปเดตโปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.48

วันนี้ 14.10.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New PEAK

 • เพิ่มฟังก์ชันใหม่ “คลังเอกสาร” ที่ทำให้สามารถรวมไฟล์เอกสารประกอบต่าง ๆ เอาไว้ก่อนการนำไปใช้สร้างรายการค่าใช้จ่ายใหม่หรืออ้างอิงรายการเดิมใน PEAK ได้

New

 • เพิ่มการแสดงข้อมูลในหน้าสร้างแบบ ภ.พ.30 รายงานภาษีซื้อให้แสดงเลขที่ใบกำกับภาษี
 • เพิ่มให้ข้อมูลสาขาของกิจการมีแสดงผลในหน้าเข้าใช้งานด้วย
 • เพิ่มให้สามารถยกเลิกรายการภ.พ.30 สถานะร่างได้ที่หน้ารายงาน

Update

 • เพิ่มให้รายงานบันทึกรายการจ่ายสถานะร่างแสดงยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วย
 • เพิ่มให้รายงานใบเสร็จรับเงินสถานะร่างแสดงยอดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายด้วย
 • เพิ่มให้มีการแสดงข้อมูลสาขาของผู้ติดต่อ

Bug Fix

 • แก้ไขให้เฉพาะผู้มีสิทธิดูแลการเงินและบัญชีเท่านั้นที่ดู Dashboard ใน NEWPEAK
 • แก้ไขให้ excel รายงานภาษีขายแสดงข้อมูลผลรวมและรายตัวให้ยอดเท่ากัน
 • แก้ไขระบบการดึงข้อมูลผู้ติดต่อแสดงข้อมูลครบด้วยมากขึ้น
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

แนะนำฟังก์ชัน “คลังเอกสาร” บน New PEAK 

 • เพิ่มฟังก์ชันใหม่ “คลังเอกสาร” ที่ทำให้สามารถรวมไฟล์เอกสารประกอบต่าง ๆ เอาไว้ก่อนการนำไปใช้สร้างรายการค่าใช้จ่ายใหม่หรืออ้างอิงรายการเดิมใน PEAK ได้
ทางเข้าฟังก์ชันใหม่ ไปที่เมนูรายจ่าย และเลือกคลังเอกสาร
หน้ารายงานรวมไฟล์เอกสารที่เพิ่มเข้ามาในระบบ สามารถกดสร้างบันทึกหรือแนบไปในเอกสารที่มีอยู่
รูปหน้าต่างเมื่อกดสร้างเอกสารผ่านไฟล์แนบ เมื่อกดอนุมัติจะสร้างรายการโดยมีไฟล์ภาพแนบให้ด้วย
สามารถแนบไฟล์ไปยังเอกสารที่เคยสร้าง โดยเลือกผู้ติดต่อและเอกสารที่ต้องการในหน้าทำรายการ

แนะนำ Highlight New Feature

 • เพิ่มการแสดงข้อมูลในหน้าสร้างแบบ ภ.พ.30 รายงานภาษีซื้อให้แสดงเลขที่ใบกำกับภาษี
 • เพิ่มให้ข้อมูลสาขาของกิจการมีแสดงผลในหน้าเข้าใช้งานด้วย
 • เพิ่มให้สามารถยกเลิกรายการภ.พ.30 สถานะร่างได้ที่หน้ารายงาน

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK