20 October 2021
การนำเงินสดไปฝากธนาคาร

การนำเงินสดไปฝากธนาคาร (F015)

หากกิจการต้องการนำเงินสดไปฝากธนาคาร สามารถทำได้ตามตัวอย่างนี้

ขั้นตอนที่ 1

 เข้าไปที่เมนู การเงิน > เงินสด > ดูภาพรวม


ขั้นตอนที่ 2
 

เลือก เงินสด > เลือก โอน/รับ/จ่าย > โอนเงิน

ขั้นตอนที่ 3 

เลือกบัญชีเป็นธนาคารที่ต้องการฝากเงิน และกรอกรายละเอียด > กด ตกลง  

***หากมีการรับเงินสดจากการขายหน้าร้านสามารถเอาเลขที่ใบเสร็จมาใส่ตรงช่องหมายเหตุได้

ขั้นตอนที่ 4 

เมื่อทำรายการเสร็จแล้วจะขึ้นการโอนเงินเสร็จสิ้น สามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีเงินเข้าได้โดยเลือกช่องธนาคาร >  เลือกธนาคารที่ทำการฝากเงิน


เมื่อเข้ามาที่ธนาคารที่ทำการฝากเงินเข้าแล้ว จะมีรายการเคลื่อนไหวการฝากเงินตามตัวอย่างด้านล่าง

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK