20 January 2022
วิธีหัก ณ ที่จ่ายหลายอัตรา (Withholding)

วิธีหัก ณ ที่จ่ายหลายอัตรา (Withholding) (E009)

วิธีทำเอกสาร“หัก ณ ที่จ่ายหลายอัตรา” ในโปรแกรมบัญชี PEAK มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  

เข้าเมนู รายจ่าย > บันทึกรายจ่าย/เจ้าหนี้ > คลิก สร้าง 

ขั้นตอนที่ 2

บันทึกรายการค่าบริการต่างๆ จากตัวอย่างเลือกเป็นค่าบริการหัก 3% และค่าขนส่งหัก 1% โดยเลือกการหัก % จากช่องหัก ณ ที่จ่าย (เครื่องหมาย Drop down) หากเป็นการจ่ายชำระเงินเลย เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด อนุมัติรายการ

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อกดอนุมัติรายการแล้ว ระบบจะขึ้น “พิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่าย” > กด พิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะออกมาเป็นเอกสารตามตัวอย่างด้านล่าง

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK