2 December 2021
วิธีสร้างรายการจ่ายเป็นรายการโปรดที่จ่ายประจำ (Bookmarked)

วิธีสร้างรายการจ่ายเป็นรายการโปรดที่จ่ายประจำ (Bookmarked) (E036)

วิธีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำให้เป็นรายการโปรด  ใช้สำหรับรายจ่ายประจำทุกเดือน หรือในเดือนนั้นๆ มีการจ่ายหลายครั้งในจำนวนเดียวกันและเจ้าหนี้คนเดียวกัน เป็นการให้ระบบช่วยจำค่าที่เราเคยบันทึกรายการไว้แล้ว ทั้งชื่อผู้ค้า รายการ จำนวนเงิน

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปที่ เมนู รายจ่าย > กด บันทึกรายจ่าย

ขั้นตอนที่ 2

ใส่รายละเอียด ผู้ขาย/ผู้รับเงิน ใส่วันที่ และรายละเอียดทั้งหมด > กดที่ช่อง ยังไม่มีรายการโปรด > เลือก จดจำ ผู้ติดต่อ และราคา > กด เพิ่ม 

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบรายการ ความถูกต้องทั้งหมด > กด อนุมัติรายการ

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อต้องการสร้างรายใหม่อีกครั้ง ให้เข้าบันทึกรายการที่ เมนู รายจ่าย > กด บันทึกรายจ่าย
แล้วกดไปที่รายการโปรดที่เราสร้างไว้ ระบบจะดึงข้อมูลเก่าที่เราเคยสร้างไว้ทั้งหมดมาให้อีกครั้ง โดยที่เราไม่ต้องทำการสร้างรายการใหม่ เพียงแค่กดตกลง 

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK