26 July 2021
วิธีลบสินค้าที่มีการออกเอกสารไปแล้ว

วิธีลบสินค้าที่มีการออกเอกสารไปแล้ว

วิธีการลบสินค้าที่มีรายการเคลื่อนไหวแล้ว เช่น การออกใบแจ้งหนี้เพื่อขายสินค้า หรือการซื้อสินค้าเข้าสต็อก ระบบจะล็อกไม่ให้สามารถสินค้าลบได้ทันที  ต้องทำการเข้าไป Void เอกสารที่มีการเคลื่อนไหวนั้นๆ ออกก่อนถึงจะสามารถลบสินค้านั้นได้ ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปที่หน้าเมนู สินค้า > ดูภาพรวม > เลือกสินค้าที่ต้องการลบ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกลบเอกสารทีละเอกสารโดยกดเลขที่อ้างอิงเอกสารที่ต้องการลบเอกสาร

จากตัวอย่างจะเป็นการลบการบันทึกรายการซื้อสินค้า

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อกดเลขอ้างอิงจะเข้ามาที่เอกสารนั้นๆ ให้ทำการ Void การจ่ายเงินก่อน
โดยเลือกคำว่า ตัวเลือก > กด Void การชำระเงิน

เมื่อ Void การจ่ายเงินแล้ว จะขึ้นคำว่า “ยกเลิกรายการชำระเงินสำเร็จ”  ให้กดที่ตัวเลือกสีฟ้าด้านล่าง และกด Void เอกสารอีกครั้ง

เมื่อทำการ Void เอกสารเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความยืนยันการยกเลิกเอกสารอีกครั้ง ให้กด ตกลง

เมื่อกดตกลงจะมีข้อความขึ้นมาว่า Void บันทึกรายจ่ายเอกสาร XXX สำเร็จ

ขั้นตอนที่ 4

ไปที่เมนู สินค้า > เลือกรหัสสินค้า > คลิกเครื่องหมายถูกต้องที่หน้าสินค้าที่ต้องการลบ > กด ลบ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK