4 October 2023
พิมพ์ผังบัญชี

พิมพ์ผังบัญชี (Export Chart of Account) (A007)

วิธีการสั่งพิมพ์ผังบัญชี สามารถเข้าทำรายการได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้เข้าไปที่ บัญชี >> ผังบัญชี 

ขั้นตอนที่ 2 กดพิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 3 กดส่งรายงาน 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกดส่งรายงานแล้วไฟล์ที่สั่งพิมพ์จะอยู่ด้านล่างซ้ายมือ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK