17 September 2021

การแก้ไขชื่อกลุ่มฟังก์ชั่นการจัดกลุ่มจัดประเภทที่ NEW PEAK (PB003)

หากสร้างชื่อไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไขชื่อกลุ่มจัดประเภทสามารถทำได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่หน้าตั้งค่า >> ตั้งค่าเอกสาร >> กลุ่มจัดประเภท

ขั้นตอนที่ 2 เลือกชื่อกลุ่มจัดประเภทที่ต้องการแก้ไข

ขั้นตอนที่ 3 กดตัวเลือก >> กดแก้ไข

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกดปุ่มแก้ไขแล้วให้กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข และกดปุ่มแก้ไข ระบบจะบันทึกรายการที่แก้ไขให้

– จบขั้นตอนการแก้ไขชื่อกลุ่มฟังก์ชั่นการจัดกลุ่มจัดประเภท –